Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

91/2017. (VI. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság tagjaira tett javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság tagjaként Bolega Istvánnét (az érintett területen lakó állampolgár), Kalmár Attilát (bényei képviselő-testületi tag), valamint Lehoczki Zoltánt (gombai képviselő-testületi tag) választotta meg.

2.      A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a bizottság működéséhez szükséges irodai és adminisztrációs háttér biztosításáról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester