Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

92/2017. (VI. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság feladataként meghatározott tájékoztató elkészítésének határidejére tett javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkérte a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság tagjait, hogy 2017. július 15. napjáig tájékoztassák a közigazgatási határproblémával érintett ingatlanokra bejelentkezett lakosokat az ismert tényekről és a megoldási javaslatról.

 2.      A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a bizottság a működéséhez szükséges szakmai támogatást megkapja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester