Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

93/2017.  (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1. 2.)           Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1. 3.)           Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási tervének végrehajtásáról

          Előterjesztő:                  polgármester

          Előkészítő:                    GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:               Pénzügyi Bizottság

4.)           Tájékoztató a Gombai Gólyafészek Óvoda 2017/2018. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                  polgármester

          Előkészítő:                    intézményvezető

          Véleményező:               bizottsági vélemény nem szükséges

5.)           Tájékoztató az II. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                  polgármester

          Előkészítő:                    település-üzemeltetési referens

          Véleményező:               Pénzügyi Bizottság

6.)           Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző