Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

98/2017. (VI. 22.) sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 2017/2018-sa nevelési évének előkészítésére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Lehota Vilmos

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző