Vissza

1. napirendi pont

 

 

 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

2014. 7 – 11. hét

Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete részére

 

Helyben

 

Tisztelt Képviselőtársam!

 

A 2014. február 13-án megtartott képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

 

7 hét 2014. február 14 – február 16.

Kihirdetésre kerültek az elfogadott rendeletek és megkezdtük a képviselő-testületi ülésen hozott határozatok végrehajtását.

Megkötöttük a KEOP támogatással megvalósítandó ivóvízminőség javítási beruházás tájékoztatási feladataira vonatkozó szerződést a COMpost Communications Kft. képviselőjével.

8. hét   2014. február 17 – február 23.

A Gyál Város Önkormányzata vezetésével működő konzorciumban teljesítettük a hiánypótlási felhívásban foglaltakat az ú.n. ASP pályázat kapcsán. A gombai pályázati részben a beszerzendő eszközök részletezését kellett a közbeszerzési szabályokat még nem sértő szintig kibontani.

A Volánbusz képviselőjével kijelölésre került a Gomba, Patay József utcai buszöböl helye és az ideiglenes megálló helye. Mindkét beavatkozást a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. végezte el, az ideiglenes megálló kialakítást saját létszámmal, a buszmegálló megépítését külső erőforrás bevonásával.

Az iskolai és települési szinten is tervezett kempo-karate képzésről egyeztettünk az edzőkkel és az iskola képviselőivel. A következő hétre már konkrét feladatokat tűztünk ki.

Címerkiállítás megnyitóján vettünk részt a Westend City Centerben, ahol a MÖSZ közreműködésével 258 magyarországi település címerét állították ki interaktív eszközök alkalmazásával. A gombai címer a mozi előtti korlátszakasznál található.

9. hét   2014. február 24 – március 2.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. átadta a munkaterületet az útburkolat felújítását végző kivitelezőnek. A műszaki leírás ellentmondásos volt, mivel a 0+0-tól a 2+100 km-szelvényig, de a település vége tábláig kell elvégezni a burkolat-felújítást, de a település végét jelző tábla a 2+164 km-szelvénynél található. A MKNZrt-t képviselő Pintér Ferenc azzal oldotta fel az ellentmondást, hogy a műszaki átvételnél a „település vége tábla” megjelöléshez fog ragaszkodni. A bejáráson egyértelműsítette az átadó képviselője, hogy a szakaszon érintett buszöblöket aszfaltozni kell. Az átadási jegyzőkönyv mellett külön észrevételt nem tettem, a beavatkozás pontos időpontját rögzítve a települési honlapon tettük közzé a megszerzett információkat.

Az iskolában két napon keresztül tartottak testnevelés órákat a kempo-karate edzők, így hétfőn és szerdán 6-6 órát megtartva népszerűsítették az önvédelmi sportot. A kisebbekkel mozgáskoordinációs gyakorlatokat, a nagyobbakkal már erőnléti gyakorlatokat is végeztek. A szerdai nap utolsó testnevelés óráira meghívtam Úri Község Önkormányzatának és Bénye Község Önkormányzatának képviselőit is, hogy a megkezdett oktatási előkészületek mellett egy térségi sportegyesület kialakításáról is egyeztessünk. A testnevelés órák után egyeztettük az edzéssorozat gombai lehetőségeit, valamint Ács Mihály lelkész/fenntartó és Somogyi Tibor igazgató jelenlétében a délutáni edzések finanszírozási oldalát is pontosítottuk. Az iskola finanszírozza a március hónap edzéseit az önkormányzati támogatásból, a következő hónaptól már egyesületi tagdíjat is kell fizetni, amely a tervek szerint 2000 Ft/hó összegű lesz. A kezdésnél szükséges tájékoztatáshoz szülői értekezletet hirdettek meg az iskolások körében. Az edzések hétfői és szerdai napon lesznek három korcsoportban. Az edzők lehetőséget biztosítanak az óvodai nagycsoportosok ingyenes részvételére, amelyet az óvoda vezetőjével egyeztettünk. Úri község képviselői érdeklődést és hajlandóságot mutattak, de leginkább a gombai helyszínt tartották alkalmasnak az edzésekre. Mivel Úriban sincs tornaterem, így a fociedzések miatt egyébként is működő szállítással lehetne összeegyeztetni az úri gyerekek gombára szállítását az edzésekre. Bénye képviselői sajnos nem vettek részt az egyeztetésen.

Megkezdődött az útburkolat felújítása a profilmarással, valamint a beton folyóka bontásával és újjáépítésével.

A Kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülését vezettem, majd a részt vettem a Társulási Tanács ülésén. A napirenden szerepelt a 2013. évi költségvetési határozat módosítása, a 2014. évi költségvetési határozat elfogadása, társulási tanácsi és intézményi beszámoló. A 2014. évi költségvetés esetében halasztó döntést hozott a Társulási Tanács az intézmény finanszírozási hiányának forrásáról, ugyanis az intézményfenntartásban részt vevő önkormányzatok közötti megosztáshoz még kalkuláció beterjesztését kérte az áprilisi ülésre. A hiány finanszírozási módjának megállapításáig a 6.060 eFt-os hiány a szükséges mértékben a Társulás tartaléka terhére finanszírozható a 2014. évi költségvetésben.

Rendkívüli ülésen született döntés a közétkeztetést érintő több témában, valamint az óvodai SNI-s ellátás, a nemzetiségi választás és a Vát úti buszmegálló aszfaltozása ügyében.

A hét szombatján az önkormányzat a Gombai Dalárda Egyesülettel közösen megrendezte a VII. Gombai Pálinkaversenyt. Az 54 fős közönség-zsűri és az öttagú szakmai zsűri mellett a társadalmi zsűri négytagú volt, amelyben képviseltette magát Monor, Káva és Gomba polgármesteri szinten, Bénye pedig képviselői szinten. A 72 mintából sikerült kiválasztani a legjobbakat a verseny végére.

10. hét 2014. március 3 – március 9.

A munkaügyi kirendeltség jelzése alapján 15 főt hívhattunk be az ú.n. téli közfoglalkoztatás utolsó két hónapjára. A balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás és a szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat után mindannyian megkezdték a munkát még a hét folyamán.

A Németjuhász Fajtamentő Alapítvány képviselői kerestek meg egy kéréssel. Az alapítvány már évek óta működteti gombai telephelyét, és úgy gondolták, hogy az évente egyszer megrendezendő örökbefogadó napot most itt, Gombán tartanák, a Kenyeres-kertben. Rendezvényük az egészség- és sportnap (IV.26.) délutánjára esik, így egybeesik azzal a szándékkal, hogy a sportversenyek eredményhirdetését közvetlenül ebéd után tartanánk. Az alapítvány a rendezvényét belépődíjasra tervezi, ezért felvetettem az alapítvány képviselőinek, hogy egy bérleti szerződésben a felek kötelezettségeinek részletes meghatározása mellett jelképes vagy nulla összegű bérleti díj kikötésével a gombai lakcímkártyával rendelkezők féláron mehetnének be a rendezvényre. Az alapítványi visszajelzések alapján az egyebek napirendi pontban nyújtok be bérleti szerződés tervezetet a Képviselő-testületnek.

Megkötöttük a szerződést és elvégeztettük a munkát a Vár úti, Bénye irányú átépített buszmegálló aszfaltozásával kapcsolatosan. A megálló a Volánbusz illetékeseivel egyeztetve kerül használatba.

Befejeződött az aszfaltozás a 3113-as jelű út gombai belterületi szakaszán. Évtizedek után újra járható az út és a használhatósága mellett nem utolsó az esztétikai javulás sem. A műszaki bejárás alkalmával továbbítottam a hozzám beérkezett lakossági jelzéseket, valamint javaslatot tettem néhány forgalomtechnikai kiegészítőre amelyet a már érezhető sebességnövekedés is indokol.

11. hét 2014. március 10 – március 14.

Megkezdődött a lugas (pergola) építése a „Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése” című nyertes LEADER pályázat támogatásával. A pályázat utolsó elemei még tavasszal elkészülnek, és április végén lezárható lesz a pályázat, lehívhatóvá válik a mintegy hárommilliós támogatás. A fából készült szerkezet három munkanap alatt elkészült, a műszaki ellenőrzés alapján átvételre került.

A héten egy napot szabadságon töltöttem.

A 2013 szeptemberében feltett kérdés alapján helyszíni szemlét tartottak a rendezvényházban a katasztrófavédelem munkatársai. A Monoron nemrégiben munkába állt szakember véleménye szerint a füstérzékelő nem iktatható ki, csupán a helyi szirénás jelzés tiltható le a vagyonvédelmi rendszerben. Ebben az esetben köteles egy fő állandó készenlétben figyelni a riasztó kezelőegységét, hogy a füstérzékelő beindulása esetén azonnal meggyőződjön a riasztás megalapozottságáról és a diszpécserközpontnak jelezze az észlelteket. Amennyiben a diszpécserközpont jelzése alapján vakriasztásra vonulnak ki a tűzoltók, úgy annak nyilvánvalóan következményei lesznek. Kértem, hogy a szóban elmondott véleményét írásban is küldje meg a tavaly szeptemberi írásos kérdésünkre.

Az ivóvízminőség-javító projekt mérnöki és projektmenedzseri szerződéseit megkötöttük a közreműködő szervezettől visszaérkezett közbeszerzési utóellenőrzési tájékoztató alapján.

Szokásos arányú érdeklődés mellett megtartottuk az éves közmeghallgatást, amelyen a költségvetési tárgyú tájékoztatás mellett az utóbbi időszakban alkotott helyi önkormányzati rendeletekről,  és a KEOP pályázatunk jelenlegi állásáról is részletesen beszéltünk. A közmeghallgatás előtt rendkívüli ülésen született döntés az ivóvizes önkormányzati társulási megállapodás szükségszerű módosításáról és egy pályázat-kezelői megbízásról.

 

A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre. Tájékoztatómhoz csatolom a Civilház azonos időszakra vonatkozó tájékoztatóját. A fenntartói, valamint az időszakban minimális közfoglalkoztatotti létszám munkájáról a GTÜ Közhasznú Kft. vezetője az ülésen tud beszámolni.

 

Gomba, 2014. március 14.

 

                                                                                                                              Lehota Vilmos s.k.

                                                                                                                              polgármester

 

 

IKSZT beszámoló

 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS

a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

a Képviselő-testület 2014. március 20-án tartandó ülésére

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról legutóbb a 2014. február 13-án megtartott ülésen adtam számot. Az ülésen, valamint a 2014. február 27-én tartott rendkívüli ülésen hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom Képviselőtársaimat:

 

22/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. elfogadott üzleti tervében meghatározott önkormányzati támogatások összegének erejéig az általános településüzemeltetési tevékenységek végzésére vonatkozó megállapodás, valamint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodásra vonatkozó megállapodás módosítására is sor került. Utóbbi megállapodás további módosítási tervezetét a tárgyi ülés napirendi pontjai között terjesztjük elő az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó február 27-én megtartott ülésen hozott döntések értelmében.

 

23/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A  Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzata elkészült, a megismerési nyilatkozatot a köztisztviselők aláírták.

 

24/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A  Gólyafészek Óvoda cafetéria szabályzatának tudomásul vételéről az intézményvezetőt tájékoztattuk. A közalkalmazottak nyilatkoztatása megtörtént.

 

25/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzattal jogviszonyban állók cafetéria szabályzata alapján a dolgozók nyilatkoztatása megtörtént.

 

27/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatás az ÖNEGM rendszerben határidőben feltöltésre került.

 

28/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A beszámoló elfogadásáról Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága tájékoztatva lett.  

 

29/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az óvodafejlesztési pályázatot önkormányzatunk határidőben benyújtotta.

 

31/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjai a testületi döntésről értesültek.

 

32/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az óvoda nyári takarítási szünetének megállapítását, valamint az egyéb feladatokat tartalmazó határozatot az intézményvezető részére átadtuk.

 

33/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az óvodai felvételi időpontok meghatározását tartalmazó határozat egy példányával az intézményvezető a döntésről értesült, a felvételi időpontokat az önkormányzat honlapján közzétettük.

 

34/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A BM EU Önerő Alap pályázatot a MÁK Ebr42 rendszerében rögzítettük, a szükséges mellékletekkel együtt a Magyar Államkincstár részére megküldtük.

 

35/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A  döntésről a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát és a fenntartót értesítettük.

 

37/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az I. világháborús emlékmű helyreállítására a pályázat előkészítése folyamatban van. Az Egyházközség presbitériuma szintén meghozta a támogató döntését.

 

38/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Az életjáradéki szerződésre vonatkozó elutasító határozatról kérelmezőket tájékoztattuk.

 

39/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A 806 hrsz-ú ingatlan 2/20-ad tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződés megkötése megtörtént.

 

41/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A mozgóárusok díjfizetési kötelezettségének megállapítására az ülés napirendjére került a 18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

43/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

A fellebbezés elbírálásáról Szluka Károlyné alakszerű határozatban értesült.  

 

45/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Az iskolai gyermekétkeztetés számlázására a döntés értelmében került sor. A határozatról az intézmény, a fenntartó és a gazdasági társaság értesült. A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megállapodások módosításának módosítására vonatkozó javaslat az ülés napirendjén szerepel. A szociális étkeztetés fenntartóváltására irányuló eljárás folyamatban van.

 

46/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Benkő Szilvia közalkalmazotti kinevezése megtörtént.

 

47/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

A döntésről az intézményvezető a határozat kivonatának egy példányával értesült.

 

48/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

A nemzetiségi választások lebonyolítása érdekében megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok a döntésről értesültek.

 

49/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

A Vár utcai buszöböl aszfaltozását megrendeltük, a vállalkozó a munkát elvégezte.

 

50/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

A  HAJT-A Csapat Egyesület részére a határozati kivonatot megküldtük.

 

51/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

A  Magyar Telekom részére a szándéknyilatkozatot megküldtük.

 

 

 

Végrehajtást nem igénylő határozatok:

 

21/2014. (II. 13.)                    napirendi pontok elfogadása

26/2014. (II. 13.)                    képviselői javaslat elvetése (Civilház munkaidőkeret csökkentése)

30/2014. (II. 13.)                    polgármesteri beszámoló elfogadása

36/2014. (II. 13.)                    módosító javaslat elfogadása

40/2014. (II. 13.)                    térítésmentes ingatlan felajánlás (a tulajdonosok beadványa esetén

                                               kerülhet sor a végrehajtásra)

42/2014. (II. 13.)                    napirendi pontok elfogadása (zárt ülés)

44/2014. (II. 27.)                    napirendi pontok elfogadása

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntései végrehajtására vonatkozó tájékoztató elfogadását.

 

Gomba, 2014. március 14.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                          Lehota Vilmos sk.

                                                                                                          polgármester

 

 

Határozati javaslat

…/2014. (III. 20.) sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és azt elfogadta.

 

Határidő:  azonnali

a határozat további intézkedést nem igényel