Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 100/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda  nevelési programjának módosítását, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a program módosítását elfogadta.
  2. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetését, hogy a módosítások érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző