HATÁROZATOK - 2010

VISSZA

 Utolsó módosítás időpontja: 2010.12.29. 

Napirendi pontok elfogadása (I.14.) 1/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (I.14.) 2/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv elfogadása - 2010 3/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (képviselői juttatási rendelet módosítás előkészítés) 4/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (alpolgármesteri tiszteletdíj módosítás előkészítés) 5/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (cafeteria keret meghatározás előkészítés) 6/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (2010. évi illetményemelés előkészítés) 7/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (köztisztviselői juttatási rendelet módosítás előkészítés) 8/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (2008 évi döntés folytonosságának biztosítása) 9/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvény ház látványterv "A" változatának kiválasztása 10/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház tervezési feladatainak jóváhagyása, közbeszerzési szakértő megbízásának előkészítése 11/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda takarítási szünet jóváhagyása 12/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Köztisztviselői teljesítménykövetelmény szervezeti céljainak meghatározása 13/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tetepusztai ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadása (Gúthné Lehota Teréz, Lehota Károly, Lehota Pál) 14/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bakó Pál gombai lakos haszonbérleti szerződésének jóváhagyása 2010-re 15/2010. (I.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirend elfogadása (II.4.) 16/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Műszaki ellenőrzésre kötött keretmegállapodás határozatának felülvizsgálata 17/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.4.) 18/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 19/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyása 20/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egységes Közszolgálati Szabályzat és annak függelékeként elkészített „Gomba Község Polgármesteri Hivatala közszolgálati dolgozóinak béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-ának tudomásul vétele 21/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatával közalkalmazotti és munkajogviszonyban állók 2010. évi béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-ának jóváhagyása 22/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvónő, dajka és óvodai konyhai kisegítő munkakörben jogviszonyban álló közalkalmazottak részére természetbeni juttatásként ingyenes étkezés biztosítása 23/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 2010. január 1-től 24/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri illetmény megállapítása 2010. január 1-től 25/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 26/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szakértői megbízás (Rendezvényház) 27/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekhatár rendezés jóváhagyása (Katona J. u. - Liliom u. sarok) 28/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekhatár rendezés jóváhagyása (Kossuth tér - Petőfi u. - Civilház) 29/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Térítésmentes helyiséghasználat választási fórum céljára 30/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatának a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézmény működtetési és fejlesztési terve felülvizsgálatának  jóváhagyása 2010/2011-ig, továbbá Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja felülvizsgálatának jóváhagyása 2010/2011-ig 31/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítás 32/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda fejlesztésére pályázat benyújtása                         (1/2010.(I.19.) ÖM rendelet) 33/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzat növelésére vonatkozó bizottsági javaslat elutasítása) 34/2010. (II.4.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása (II.25.) 35/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.25.) 36/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása 37/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önálló körzeti megbízott iránti kezdeményezés támogatása 38/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi tájékoztató elfogadása 39/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési beszámoló elfogadása 40/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 41/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (SZSZB póttag javaslat) 42/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítása (SZSZB póttag törlés) 43/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok megválasztása 44/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány támogatása (üllői határozati javaslat kiegészítése) 45/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
32/2010. (II.4.) sz. határozat visszavonása 46/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítás 47/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői pályázati szándék tudomásul vétele 48/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévre történő beiratkozási időszakának jóváhagyása 49/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának jóváhagyása 50/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat visszavonása [2/2005. (II.9.) sz.] 51/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
1048 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése és egy részének értékesítése Máté József és Gubek Julianna részére 52/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
1048 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése és egy részének értékesítésre történő felajánlása Rubóczki Sándor és neje részére 53/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Harabula Sándor ingatlanvásárlásra irányuló kérelmének elutasítása 54/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Akácfasor és Arany János utca csapadékvíz elvezetéséhez szükséges terület megvásárlása 55/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány támogatása (településközponti tervezés kiterjesztése) 56/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközpont környezetrendezési és közlekedési vázlattervének elkészítése 57/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány támogatására 58/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ felülvizsgálat előkészítése Németh Tamás kezdeményezésére 59/2010. (II.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.25.) 60/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (III.25.) 61/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Családsegítő Szolgálat beszámolójának elfogadása 62/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatásról szóló tájékoztató elfogadása 63/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása - 2010. év 64/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor Városi Vízmű ivóvízminőség javítása 65/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület pályázatának támogatása 66/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tervezési program elfogadása (településközpont tervezés) 67/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítés (752 hrsz) 68/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrendezési szerződés felbontása (Sat Consulting Kft.) 69/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás (földvédelmi járulék) 70/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás-, fejlesztés kivitelezési programja 71/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Református Egyházközség és a FARÁI és AMI támogatás elszámolása 72/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat módosítás 59/2010. 73/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Békési Norbert és Németh Klára bérleti jogviszony meghosszabbítása 74/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
„Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázat 75/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
„Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázathoz Bénye csatlakozásának kezdeményezése 76/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád fellebbezés elutasítása 77/2010. (III.25.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV.29.) 78/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat biztosítás tűzcsap cseréhez (József A. u - Arató házaspár u. sarok) 79/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása 80/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi belsőellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 81/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tájékoztatójának elfogadása 82/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi közbeszerzési éves összefoglaló jelentés elfogadása 83/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (752 hrsz) 84/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása 85/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi gyermekvédelmi tájékoztató elfogadása 86/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérleti szerződés jóváhagyása 87/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior támogatási igény benyújtása (Patay J. u. partfalomlás) 88/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti önkormányzati lakás tárgyában döntés (felmondási lehetőség elutasítása) 89/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti önkormányzati lakás tárgyában döntés (felmondás mellőzésének elutasítása) 90/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti önkormányzati lakás tárgyában döntés 91/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Klára áramdíj részletfizetési engedélye 92/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Tamás ingatlan vásárlási kérelmében elvi döntés 93/2010. (IV.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V.27.) 94/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (V.27.) 95/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Emergency Service  Kft beszámolójának elfogadása 96/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Állattartási rendelet ismételt napirendre tűzése júniusban 97/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének elfogadása 98/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda intézményvezetői álláspályázat elbírálása 99/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda nevelési program módosítása 100/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzat módosítása 101/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Állategészségügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadása 102/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
A 0115/13 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő  ingatlanrész értékesítésének előkészítése 103/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Somogyi Józsefné haszonbérleti szerződése 104/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vasadi RSC oktatási intézményen keresztül történő támogatása 105/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása 106/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház építés „Vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárási ajánlati felhívásának közzététele 107/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útépítési szerződés III. ütem szerződés módosítása 108/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útépítés során forgalom csillapító küszöbök építése 109/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útépítési szerződés IV. ütem szerződés módosítása 110/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
"Először a Balatonnál" szociális karitatív gyermeküdültetés támogatása 111/2010. (V.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.24.) 112/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI.24.) 113/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (állattartási rendelet) 114/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Előterjesztői módosító indítvány elfogadása 115/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármesteri módosító indítvány elfogadása 116/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkezési térítési díj felülvizsgálat 117/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési intézkedési terv elfogadása 118/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2009/2010-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 119/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda IMIP-ről szóló tájékoztatójának elfogadása 120/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2010/2011-es nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása 121/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonközösségi megállapodás módosításának aláírására felhatalmazás 122/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Jutalom megállapítás 123/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés  (717/1 hrsz) 124/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés  (717/2 hrsz) 125/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés  (717/3 hrsz) 126/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tó tisztítás árajánlatának elfogadása 127/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gépszállítási költség árajánlatának elfogadása 128/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközponti tervhez kapcsolódó munkálatok ütemezésére és költségbecslésére javaslat kérés 129/2010. (VI.24.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (rendkívüli ülés VII.15.) 130/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Forgalomtechnikai övezetek lehatárolása 131/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás V. ütemére vonatkozó szerződés módosítás jóváhagyása 132/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ibolya utca és Gombai utca csapadékvíz elvezetés probléma kezelése 133/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Temető tereprendezése 134/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz minőségjavítási pályázat (KEOP-1.3.0) benyújtása 135/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz minőségjavítási pályázat (KEOP-1.3.0) önerő biztosítása 136/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközponti buszmegálló kijelölése a tervezéshez 137/2010. (VII.15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz minőségjavítási pályázathoz (KEOP-1.3.0) konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása 138/2010. (VII.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII.19.) 139/2010. (VIII.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 140/2010. (VIII.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízminőség-javítási pályázat I. forduló önerő biztosítása 141/2010. (VIII.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása 142/2010. (VIII.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Labdarugópálya építés költségfedezetének biztosítása 143/2010. (VIII.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Deési Pál utcai járdaépítés építőanyag megrendelés jóváhagyása

 

144/2010. (VIII.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.9.) 145/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.9.) 146/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 147/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzést követő intézkedési terv elfogadása 148/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica pályázati kiírás elfogadása 149/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrendezési szerződés tervezetének elfogadása 150/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utcai beadvánnyal kapcsolatos válasz eljárásrendjének elfogadása 151/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés felbontásának kezdeményezése 152/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv módosítása 153/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása 154/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rózsa utca végén történő telekrendezések jóváhagyása 155/2010. (IX.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítéssel (0115/13 hrsz) vegyes telekhatár-rendezés 156/2010. (IX.17.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.23.) 157/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.23.) 158/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
2006-2010. választási ciklus értékelésének elfogadása 159/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv (2010. évi) módosítása 160/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása 161/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kölcsey utca mögötti önkormányzati ingatlan parfalomlás vis maior támogatáshoz módosított saját forrás biztosítása 162/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TEUT támogatás fel nem használt részéről történő lemondás 163/2010. (IX.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X.14. alakuló ülés) 164/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választásról nyílt szavazásra vonatkozó döntés 165/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter érintettség bejelentésének elfogadása 166/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Döntés szavazásból történő kizárásról 167/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választás 168/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehota Vilmos érintettség bejelentésének elfogadása 169/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Döntés szavazásból történő kizárásról 170/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri illetmény megállapítása 2010. október 3-tól 171/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 2010. október 3-tól 172/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemere Huba utcai vis maior kár helyreállítás saját forrás biztosítása 173/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belterületbe vonás kezdeményezése (0166/61 hrsz) 174/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
önkormányzati lakásban lakók elhelyezése a rendezvényház építés miatt 175/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Járdafelújítás forrásbiztosítása 176/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület székhelyhasználat jóváhagyása 177/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatás megítélése rendkívüli élethelyzet miatt 178/2010. (X.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X.28.) 179/2010. (X.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (X.28.) 180/2010. (X.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 181/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vételes 182/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztása 183/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztása 184/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele 185/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális és Gyámügyi Bizottság elnökének megválasztása 186/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele 187/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális és Gyámügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztása 188/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális és Gyámügyi Bizottság külső tagjának megválasztása 189/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele 190/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása 191/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele 192/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 193/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 194/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iránymutatás a lakásrendelet tervezetének előkészítéséhez 195/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iránymutatás a helyi forgalomkorlátozásra vonatkozó rendelet  tervezetének előkészítéséhez 196/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi beszámoló elfogadása 197/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás kezdeményezése 198/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak meghatározása 2011. évre (helyiségek) 199/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj meghatározása 2011. évre (KÖVÁL) 200/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetőfenntartási hozzájárulás meghatározása 2011. évre 201/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv előkészítése (2011) 202/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása (2011) 203/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Általános iskolai tájékoztató elfogadása 204/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (Tetepuszta - 2000. évi döntés ismétlése) 205/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (közművelődés) 206/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyzetelemzés jóváhagyása (üllői) 207/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.18.) 208/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XI.18.) 209/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Háromnegyedéves gazdálkodási tájékoztató elfogadása (2010) 210/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési koncepció elfogadása (2011) 211/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési terv elfogadása (2011) 212/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi forgalomkorlátozás rendelet-tervezetének módosító javaslatai 213/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció módosítása 214/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 215/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri helyettesítés meghatározása (TÖKT ülésen) 216/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal megkötésre kerülő megállapodás jóváhagyása 217/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi szakértői megbízás meghosszabbítása 2011-re. 218/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi ingatlan értékesítés (0166/58 hrsz) 219/2010. (XI.18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII.9.) 220/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XII.9.) 221/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL ivóvíz és csatorna szolgáltatásra vonatkozó beszámoló minősítése 222/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Remondis Dabas Kft hulladékkezelési beszámoló elfogadása 223/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL vízdíj javaslatának elfogadása 224/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL csatornadíj javaslatának elfogadása 225/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjjavaslat elfogadása 226/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció újratárgyalása 227/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció módosítása 228/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata 229/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Forgalomkorlátozási rendelet előzetes normakontroll kérése 230/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtott támogatások helyi rendjéről szóló szabályzat elfogadása 231/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása 232/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2011. évi munkaterv elfogadása 233/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2011. évi rendezvények pályázati felhívásának elfogadása 234/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jegyzői teljesítményértékelés tudomásul vétele 235/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felhasználásának jóváhagyása 236/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
219/2010. (XI.18.) sz. határozat felülvizsgálata 237/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonbesorolás 238/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori KEOP pályázat támogatása 239/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya öntözőrendszer karbantartási szerződés jóváhagyása 240/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítés (0166/58 hrsz) 241/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodás jóváhagyása 242/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester delegálása társulási tanácsba 243/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Társulás gazdálkodási feladatainak ellátására megállapodás jóváhagyása 244/2010. (XII.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TEÚT pályázat során fel nem használt támogatásról lemondás helyesbítése 245/2010. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodás (nem jogi személyiségű) jóváhagyása 246/2010. (XII.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP pályázat önerő forrásának biztosítására nyilatkozat 247/2010. (XII.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA