Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     42/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt a képviselői módosító indítványt, mely alapján a 001. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságának póttagjai közé Bokros Imréné kerüljön megválasztásra.

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző