Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 117/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal főzőkonyháján alkalmazott nyersanyagnormát és étkezési térítési díjakat nem kívánja módosítani.

 

2.      A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési koncepció előkészítésekor az étkezési térítési díjak felülvizsgálatának szükségességéről döntsön, s amennyiben indokoltnak tartja, úgy a módosító rendelet tervezetét legkésőbb a 2010. évi utolsó ülésen terjessze elő.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző