Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 130/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-i rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozat kibővítésével fogadta el, tekintettel arra, hogy a településközpont tervezési munkáinak folytatásához a településközponti buszmegálló helyének terv szerinti kijelölését az ülés tárgysorozatának 6. pontjaként polgármesteri indítványra napirendre tűzte.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző