Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

204/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a fenntartót értesítse.

 

Határidő: 2010. november 3.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző