Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     38/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a körzeti megbízotti szolgálati formához meghatározott körzetek módosításának, illetve önálló gombai körzeti megbízotti körzet kialakításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közbiztonság helyzetének javítása érdekében - Monor Város Rendőrkapitánya útján kezdeményezi Pest megye Rendőrfőkapitányánál, hogy a Bénye-Gomba-Káva körzeti megbízotti működési területet megosztva, Gomba községben önálló - egyéb településekért felelősséggel nem tartozó - körzeti megbízotti működési területet határozzon meg.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt kezdeményezésről tájékoztassa a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság vezetőjét.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2010. március 5.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző