Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

142/2010. /VIII. 19./ számú határozat

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján az eljárás eredményes.

 

2.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy

 

a)       az eljárás eredményéről szóló Összegezést készíttesse el, az eljárás eredményét a 2010. augusztus 23-án 11.00 órakor tartandó eredményhirdetési időpontban hirdesse ki,

b)      az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon,

c)      azépítészet: alapozás és földmunkák, tartószerkezetek építése (vasbeton pillérváz, főtartók, födémek), ágyazatépítés, vízszigetelési, hőszigetelési és tetőfedési munkák, homlokzati falak építése, külső nyílászárók elhelyezése” tárgyú, I. sz. részajánlat tekintetében az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 60.990.962.-Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

d)     a „belső válaszfalak, nyílászárók, fal és padló burkolatok, álmennyezetek építése, ipari padló készítése, felületképzés, festés-mázolás” tárgyú, II. sz. részajánlat tekintetében az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 18.080.028.-Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

e)      az „épületgépészeti munkák: külső közművek építése, csapadékvíz elvezetése, tüzivíz, ivóvíz és szennyvíz hálózatok építése, gázellátás, központi fűtés szerelése” tárgyú, III. sz. részajánlat tekintetében az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 18.846.317.-Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

f)       az „épületelektromos munkák: külső elektromos bekötés, belső elektromos hálózat szerelése elnevezésű IV. sz. részajánlat tekintetében az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 9.421.824.-Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

g)      a „Gomba Község közétkeztetési funkcióit ellátó, 400 adagos főzőkonyha konyhatechnikai eszközeinek szállítása, beszerelése, üzembehelyezése” tárgyú, V. sz. részajánlat tekintetében az Agrikon-Alfa Kft.  (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.) ajánlattevővel a 4.998.016.- Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

 

Határidő:    értelemszerű

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Kósa Erzsébet Anikó sk.

Gomba, 2010. augusztus 23.