Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

     37/2010. /II.25./ számú határozat

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és azt elfogadta.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Monori Rendőrkapitányságot tájékoztassa.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző