Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  64/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának a Közbeszerzési Szabályzaton alapuló 2010. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.

  2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.  (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő közzétételéről az önkormányzati honlap mellett a Közbeszerzések Tanácsa honlapján tegye közzé.

 

 

Határidő: 2010. március 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

64/2010. (III.25.) sz. határozat 1. sz. melléklete

 

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

I.

Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

Játszóeszközök szállítása és telepítése

37535200-9

45112723-9

Kbt. VI. fejezet

egyszerű

2010. április

2010. június

nem

II.

Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Útfelújítások

45.23.32.00-1

Kbt. VI. fejezet

keretszerződés alapján

2010. március

2010. november

nem

Rendezvényház építés

45212110-0

Kbt. VI. fejezet

egyszerű

2010. április

2011.

nem

Falumegújítás és fejlesztés

45211350-7

Kbt. VI. fejezet

egyszerű

2010. június

2010. december

nem

 

III.

Szolgáltatás megrendelés

 

 

 

 

 

 

Hulladékkezelési közszolgáltatás

90512000-9

Kbt. VI. fejezet

egyszerű

2010. november

2011.

nem

 

IV.

Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

V.

Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

-