Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

215/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület            

1.      Korényi Anna  (lakcim anonimizálva)

2.      Rádi Zoltán (lakcim anonimizálva)

3.      Rádi József  (lakcim anonimizálva)

4.      Lenkovics Szabina,  (lakcim anonimizálva)

5.      Tóth József  (lakcim anonimizálva)

6.      Szloboda András,  (lakcim anonimizálva)

szám alatti lakosok részére az önkormányzat által biztosított ösztöndíj összegét havi 3000,- forintban határozza meg.

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatott pályázók bírálati lapjait a Pest Megyei Önkormányzat részére 2010. december 1-ig továbbítsa.

3.      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy 2010. december 6-ig a pályázókat értesítse és gondoskodjon a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozataláról.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző