Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

183/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjává választotta Tóth Józsefet.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző