Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

230/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes önkormányzati utak forgalomkorlátozásáról szóló rendelet tervezetét, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet tervezetéről előzetes normakontroll keretében kérjen véleményt a Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól.

2.      A Képviselő-testület a rendelet alkotásra vonatkozó javaslatot a soron következő ülésén újra tárgyalja.

 

Határidő: 2011. december 31. és értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző