Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

157/2010. /IX. 23./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-i nyilvános  ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző