Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

137/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településközponti buszmegálló áthelyezésére vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja a Korzó Tervezési Stúdió „C” változatnak megfelelő autóbuszmegálló áthelyezési javaslatát és úgy határozott, hogy a buszmegálló helyét a határozat 1. sz. melléklete szerint (Gomba településközpont rendezése Koncepcióterv - C verzió) jelöli ki.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a tervezéssel megbízott Korzó Tervezési Stúdiót értesítse.

 

 

 

Határidő:             2010. július 19.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző