Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 109/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának részeként a forgalomcsillapított zónákra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.      A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejlesztési költségvetési előirányzat terhére az alábbi utakra kíván forgalomcsillapító küszöböt építtetni:

a)       Fáy András utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi úttól 25 méteren belül,

b)       Dózsa György utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi úttól 50 méteren belül,

c)       József Attila utca Rákóczi úti csatlakozásainál a Rákóczi úttól 25, a buszfordulónál 50 méteren belül,

d)      Patay József utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi úttól 25 méteren belül,

e)       Petőfi Sándor utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi úttól 25 méteren belül,

f)        Akácfasor utca Deési Pál utcai csatlakozásánál a Deési Pál utcától 50 méteren belül,

g)       Iskola utca Jókai úti csatlakozásánál a Jókai úttól 80 méteren belül,

h)       Rózsa utca Jókai úti csatlakozásánál a Jókai úttól 25 méteren belül,

i)         Bartók Béla utca Szőlő utcai csatlakozásánál a Szőlő utcától 25 méteren belül,

j)         Katona József utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úttól 25 méteren belül.

2.      A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejlesztési költségvetési előirányzat terhére az alábbi utakra kíván gyalogosforgalmat is átvezető forgalomcsillapító küszöböt építtetni:

a)       Viola utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úti járda vonalában,

b)       Szegfű utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úti járda vonalában,

c)       Ibolya utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úti járda vonalában.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. és 2. pontokban meghatározott helyekre történő forgalomcsillapító küszöbök építésére a kivitelezési szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:             2010. június 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző