Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

  90/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén a Szemők Balázs tér 2. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés vitája során - 4 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett - elutasította azt a határozati javaslatot, mely alapján a Képviselő-testület jelenleg nem javasolja a bérleti szerződés felmondását, és egyúttal a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését további tárgyalások, illetve írásbeli felszólítás útján szorgalmazza.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző