Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

     11/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház építésének előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a Rendezvényház építése érdekében az engedélyezési terv, a tender terv és a kiviteli terv elkészítésére nettó 8 millió forintot különít el a beruházásra jóváhagyásra kerülő költségvetés főösszegén belül.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az engedélyezési tervdokumentációra és a tendertervre vonatkozó tervezési szerződéseket az

a)             építészeti tervezés tekintetében a Human Construct Tervező és Szaktanácsadó Kft-vel (1082 Budapest,Leonardo da Vinci u. 1/b. I. em. 9.)

b)             elektromos tervezés tekintetében a Libella 21 Tervező, Fővállalkozó és Kereskedelmi Betéti Társasággal (1111 Budapest, Bercsényi u. 10.)

c)             statikai tervezés tekintetében a Materv Magasépítési Tervező Kft-vel (1094 Budapest, IX. Ferenc krt. 23.)

d)            épületgépészeti tervezés (központi fűtés, gázellátás, konyhatechnológia, konyha légtechnika, szellőzés, vízellátás, csatornázás) tekintetében a Szilvágyi Mérnöki Iroda Tervező, Szolgáltató Betéti Társasággal (2083 Solymár, Bánya utca 7.)

     kösse meg.

 

  1. A Képviselő-testület a Rendezvényház építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása érdekében közbeszerzési szakértő közreműködését tartja szükségesnek, ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Topil Bt képviselőjétől kérjen ajánlatot az építési beruházás közbeszerzési eljárásának komplex lebonyolítói, közbeszerzési tanácsadói feladatainak elvégzésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző