Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  92/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Klára felgyűlt áramdíj részletekben történő megfizetésére irányuló kérelmének elbírálására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester az önkormányzat nevében a Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan jelenlegi elektromos mérőóra állását lejelentse, az így elkészült áramdíj számláját kiegyenlítse, s a megfizetett áramdíj kiegyenlítését Németh Klára részére - 2010. május 1-től 2010. szeptember 30-ig terjedő időszak alatti - havi egyenlő részletekben engedélyezze.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző