Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

233/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a 2011. évi munkatervét a határozat 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester

                  jegyző

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

1. sz. melléklet

a 233/2010. sz. határozathoz

MUNKATERV - 2011. 

 

2011. február 10. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

             NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) számú önkormányzati rendelet módosítására                      

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Javaslat Gomba Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)           Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó helyi rendeletek módosítására, és a költségvetési előirányzatok végrehajtásához kapcsolódó szabályzatok jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)           Javaslat az  egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról  szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)    Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.)    Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

8.)    Javaslat az önkormányzati bérlakások értékesítésére

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

9.)    Javaslat az óvodai és általános iskolai beíratás időpontjainak jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezetők

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

10.) Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

11.)         Javaslat a 2011. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározására

          Előterjesztő:                     jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

12.) Egyebek

 

 

 

 

 

2011. április 7. /csütörtök/ 1800 óra   Közmeghallgatás

 

Az ülés helye:  Faluház

                     Gomba, Petőfi u. 11.

 

                NAPIRENDEK:

 

1.)     Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.)    Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

3.)    Tájékoztató az önkormányzat gazdasági programjáról

 

2011. április 14. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat a 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)           Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről és tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról     

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető, jegyző

          Véleményező:                  szociális és gyámügyi  bizottság

4.)           Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                     Monor Város rendőrkapitánya

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)           Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                     az egyesület elnöke

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)           Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       a társulás munkaszervezete

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.)           Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       közszolgáltató

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

8.)           Javaslat az önkormányzat 20010. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

9.)           Tájékoztató a 2010. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

10.)        Egyebek

 

 

2011. június 30. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)           Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

4.)           Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)           Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2010/2011. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és tájékoztató a 2011/2012. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

6.)    Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  szociális és gyámügyi bizottság

7.)           Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2010/2011. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2011/2012. tanév előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

8.)           Egyebek

 

2011. szeptember 15. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat az önkormányzat 2011 év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)           Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)           Javaslat a 2010. évi belsőellenőrzésekről szóló jelentések megtárgyalására

          Előterjesztő:                     jegyző

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi és pénzügyi  bizottságok

5.)           Javaslat az önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)           Egyebek

 

 

 

 

2011. november 17. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)           Javaslat a önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)           Javaslat a önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság, pénzügyi bizottság

5.)           Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára  szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010. (III.26.) sz. rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)           Beszámoló a Főépítészi társulás elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről.

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       társult települési főépítész

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

7.)           Tájékoztató a 2012. évi rendezvénytervről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       művelődés-szervező

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

8.)           Egyebek

 

 

 

2011. december 15. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Beszámoló a víz-, csatorna-, és hulladékkezelési közszolgáltatásokról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       közszolgáltatók

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

3.)           Javaslat az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 15/2008. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, a közüzemi díjak mértékének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző, közszolgáltatók

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)           Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)           Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.11.) sz. rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi  bizottság

6.)           Beszámoló a polgármesteri hivatal 2011. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:                     jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.)           Javaslat a képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

8.)           Egyebek