Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     44/2010. /II.25./ számú határozat

 

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választási eljárásról szóló  1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a választások során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbi összetétellel választja meg:

 

 

001. szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Balla Dezső

                                                 tagjai:            Balázs Lászlóné

                                                                       Molnár Sándorné                  

                                               póttagok         Teleki Györgyné

                                                                       Bácskayné Szabó Katalin

                       Tóth Lajos

                                                                       Baranyi Tiborné

                                                                       Tolvai Judit

Bokros Imréné

                                                                      

                                              

002. szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Rikter Györgyné

                                                 tagjai:            Bagóné Lőrincz Renáta

                                                                       Lehota Györgyi         

                                                 póttagok:      Sinkovicz Sándorné

                                                                       Palaticzky Nelli

                                                                       Tasi Mária

 

 

 

003. szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Váradi Györgyné

                                                 tagjai:            Pataki Tiborné

                                                                       Szarvas Endréné        

                                                 póttagok:      Bodnár Andrea

                                                                       Tóthné Gyuricza Erzsébet

                                                                       Furuczné Mogyorósi Csilla

 

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választási eljárásról szóló  1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbi összetétellel választja meg:

 

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Suhajda Péterné

                                                 tagjai:            Mátyás Ferencné

                                                                       Gyenes Zoltánné

                                               póttagok         Varga Orsolya

                                                                       Tóthné Polyák Ágnes

                                                                            Bunfordné Lovas Hajnalka

                                                                            Boros Istvánné

                                                                            Szemők Józsefné

                                                                            Kósa Attila

                                                                            Szlabonyi Gáborné

 

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző