Vissza

 

KIVONAT 

 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

239/2010. /XII.09./ számú határozat

 

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település ivóvízminőség javítását elsőlegesen a KEOP-1-3-0 kódszámú pályázati kiírásra az önkormányzat által 2010. július 29-én benyújtott és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0020 pályázati azonosítószámon regisztrált pályázat megvalósításával kívánja megoldani.

 

2.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában rögzítettek mellett a térség ivóvízminőség javítása érdekében - pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül - támogatja Monor Város Önkormányzatának közel 10 éves törekvését.

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző