Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

  89/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén a Szemők Balázs tér 2. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés felmondását az 595-2/2010. ügyiratszámú felszólításban foglaltak teljesítésének elmaradása esetén - 5 igen szavazat, továbbá 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett - nem tartotta indokoltnak. 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző