Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  97/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az elhangzott módosítási javaslatokra tekintettel felkéri az előterjesztőt, hogy a soron következő ülésen ismét tűzze napirendre a rendelet felülvizsgálatát.

 

Határidő: 2010. június 17.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző