Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  107/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a „Vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert az ajánlattételi felhívás közzétételére, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 

Határidő:                         azonnali

Felelős:                            Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző