Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános  ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

151/2010. /IX. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi utcai lakosok helyi önkormányzati úttal kapcsolatos beadványát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a beadványban foglaltak alapján minden Petőfi utcai lakos részére tájékoztatást kíván nyújtani az utca jelenlegi helyzetéről, a korábban hozott döntésekről és a területtel kapcsolatos jövőbeni tervekről.

 

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a válaszlevelet fogalmazza meg, s azt a lakosok részére történő megküldés előtt - a jelen képviselő-testületi ülést követő héten - megismerés érdekében minden képviselő részére juttassa el e-mailben, hogy a képviselőknek lehetőségük nyíljon a tervezett válasz véleményezésére.  

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita sk.

Gomba, 2010. szeptember 10.