Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 102/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fejezze ki a képviselő-testület köszönetét Dr. Rudó József kerületi fő-állatorvos felé a tájékoztató elkészítéséért.   

 

Határidő: 2010. június 11.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző