Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 110/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A Képviselő-testület a IV. számú ütemre megkötött kivitelezési szerződésben szereplő mennyiségeket a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzített mennyiségre módosításával egyetért, s a szükséges többletköltségre 736.154,- Ft fedezetet a közutak felújítására meghatározott fejlesztési költségvetési előirányzat terhére biztosítja.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalommal a IV. számú ütemre megkötött kivitelezési szerződés módosítását az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:             2010. június 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

  

 

 

 

1. sz. melléklet

a 110/2010. (V.27.) sz. határozathoz.

Petőfi Sándor utca

mennyiségi egység

Módosított mennyiség

Nettó egységár

Módosított mennyiségen alapuló nettó összköltség

Aszfalt burkolatok bontása alapréteggel együtt, elszállítással

m3

23,31

6 899   

160.847   

Beton burkolatok bontása alapréteggel együtt, elszállítással  (kapubejáróknál)

m2

56,30

749   

42.169   

Mechanikai stabilizáció készítéseM 0/50 zúzottkőből tömörítéssel 20 cm vtg.

m3

26,54

6 599   

175.137   

Mechanikai stabilizáció készítése (kiékelés  0/20 zúzottkőből tömörítéssel 3 cm vtg.

m3

3,98

6 699   

26.669   

AC-11 j. hengerelt aszfalt kötöréteg 4 cm vtg.

m3

9,31

37 895   

352.802   

AC-11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg 4 cm vtg.

m3

50,21

38 425   

1.929.319   

Süllyesztett szegély építés földmunkával, betongerendával, kiszoruló föld és törmelék elszállítással

fm

530,10

2 999   

1.589.770   

K-szegély építés földmunkával, betongerendával, kiszoruló föld és törmelék elszállítással

fm

58,90

3 399   

200.201   

Fedlap szintbehelyezése

db

2,00

11 996    

23.992   

Beton burkolatok helyeállítása alapréteggel együtt  (kapubejáróknál)

m2

56,30

2 495   

140.469   

D 300 b. áteresz építés földben, előfejjel komplett

fm

7,00

7 999   

55.993   

Meglévő padka rendezése, füvesítés

m2

289,00

199   

57.511   

Ideiglenes forgalomtechnika

kl

1,00

4 250   

4.250   

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző