Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

  

  56/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az alpolgármesteri módosító indítványt, mely alapján a településközpont vázlatszintű kialakítására vonatkozó szerződés-tervezetben meghatározott  - Rákóczi út Szemők Balázs tértől a Bajcsy-Zsilinszky út óvodáig, Jókai úton a takarékszövetkezetig, a kúria előkertjében és a rendezvényház környezetében-  tervezési területe változatlan áron egészüljön ki az Iskola utca elejével, lehatárolva az iskola tornatermének vonalában meghatározott területtel.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző