Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     39/2010. /II.25./ számú határozat

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőrségnek az egyesület működéséről szóló tájékoztatóját és azt elfogadta.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Gombai Polgárőrség elnökét tájékoztassa.

 

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2010. március 5.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző