Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     1/2010. /I.14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző