Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 112/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozat kibővítésével fogadta el, tekintettel arra, hogy a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 4/2008. (II.01.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát az ülés tárgysorozatának 6. pontjaként polgármesteri indítványra napirendre tűzte.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző