Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     45/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az alpolgármesteri módosító indítványt, mely alapján az Üllő Város Önkormányzata által kért további határozat utolsó mondatának utolsó fordulata szerint Gomba Község Önkormányzata ne csak a pályázat finanszírozásával kapcsolatban ne vállaljon semminemű anyagi kötelezettséget, hanem finanszírozás mellett a megvalósításával kapcsolatban sem.

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző