Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

210/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1-7. sz. melléklet szerinti részletezés szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnali

       a határozat végrehajtást nem igényel

 

                                                       

                          

           mellékletek      

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző