Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 108/2010. /V. 27./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejlesztési költségvetési előirányzat terhére, a III. számú ütemre megkötött kivitelezési szerződésben szereplő mennyiségeket a jelen határozat 1. számú mellékletében rögzített mennyiségre módosításával egyetért.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalommal a III. számú ütemre megkötött kivitelezési szerződés módosítását az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:             2010. június 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

1 sz. melléklet a

108/2010. (V.27.) sz. határozathoz

 

(adatok forintban)

Kölcsey Ferenc utca

mennyiségi egység

módosított mennyiség

Nettó egységár

Módosított mennyiségen alapuló nettó összköltség

AC-11 j. hengerelt aszfalt kötöréteg többlet megfelelő oldalesés kialakításához

m3

6,00

       33 125   

198 750

AC-11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg 4 cm vtg.

m3

86,00

       38 425   

3 304 550

Süllyesztett szegély építés földmunkával, betongerendával, kiszoruló föld és törmelék elszállítással

fm

70,00

         2 999   

209 930

Fedlap szintbehelyezése

db

2,00

       11 996   

23 992

Aszfalthibák lokális javítása kátyúzással

m2

40,00

         6 500   

260 000

D 400 b. áteresz építés földben, előfejjel komplett

fm

10,00

         9 999   

99 990

Meglévő padka rendezése, füvesítés

m2

550,00

            199   

109 450

Nemesített padka építés

m2

300,00

850

255 000

Aszfalt marás

m2

110,00

1 200

132 000

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző