Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

  

     17/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezett mélyépítési beruházások megvalósítása során a műszaki tartalmú építési munkák útügyi műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó 254/2009. (XII.10.). sz. határozatra végrehajtása során történt módosításra vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a műszaki ellenőrzésre vonatkozó keretmegállapodás megkötésére a 254/2009. (XII.10.). sz. határozat 1. pontjában megnevezett A+G Kft. Mérnöki Iroda helyett a Rodcont Útügyi Kutató Fejlesztő Kft-vel került - változatlan szerződés tartalommal - aláírásra. 

 

A határozat végrehajtást nem igényel

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző