Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     3/2010. /I.14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a 2010. évi munkatervét a határozat 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester

                  jegyző

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

      3/2010. (I.14.) sz. határozat 1. sz. melléklete

 

  

 

2010. január 14. /csütörtök/ 1600 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Javaslat a képviselő-testület 2010. évi munkatervére

                                                 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

 

3.)    Tájékoztató a 2010. évi költségvetés előkészítéséről

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

 

4.)    Tájékoztató a rendezvényház építésének előkészítéséről

 

          Előterjesztő:                      polgármester

         

5.)    Javaslat a 33/2008. (XII. 12.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére          

         

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

 

6.)    Javaslat óvodai takarítási szünet engedélyezésére

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

 

7.)    Javaslat a 2010. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények meghatározására

 

          Előterjesztő:                      jegyző

 

 

8.)    Egyebek

 

 

 


 

 

2010. február 4. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló 1/2008. (II. 01.) számú  rendelet módosítására

                                                 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

3.)    Javaslat a köztisztviselők munkavégzéséről, a köztisztviselőket megillető juttatások rendszeréről szóló 2/2008. (II. 01.) számú rendelet módosítására

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

 

4.)    Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

         

5.)    Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

         

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

6.)    Egyebek


 

 

2010. február 25. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására és az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) számú képviselő-testületi rendelet módosítására                                           

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

3.)    Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

 

          Előterjesztő:                      Monor Város rendőrkapitánya

          Előkészítő:                        Rendőrkapitányság

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

 

4.)    Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                      az egyesület elnöke

          Előkészítő:                        --

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

         

5.)    Tájékoztató az önkormányzat közművelődési tevékenységéről 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        művelődés-szervező

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

6.)    Egyebek


 

 

 

2010. március 18. /csütörtök/ 1800 óra   Közmeghallgatás

 

Az ülés helye: Faluház

                     Gomba, Petőfi u. 11.

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

 

2.)    Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi beruházási tervéről       

 


 

 

 

2010. március 25. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről                 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    szociális és gyámügyi  bizottság

 

3.)    Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        közszolgáltató

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

4.)    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint  a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008. (IV.25.) sz. rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

         

5.)    Javaslat a Gólyafészek Óvoda nevelési programjának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    szociális és gyámügyi bizottság

 

6.)    Javaslat az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    ügyrendi bizottság

 

7.)    Egyebek


 

 

 

 

2010. április 29. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Tájékoztató a 2009. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    ügyrendi bizottság

 

3.)    Javaslat a 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi  bizottság

 

4.)    Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására.

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

5.)    Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        a társulás elnöke

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

         

 

6.)    Javaslat az önkormányzat 2009. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    ügyrendi bizottság

 

 

7.)    Egyebek

 


 

 

 

 

2010. május 27. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Beszámoló a község egészségügyi alap- és szakellátásáról

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:                    ügyrendi bizottság

 

3.)    Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    szociális és gyámügyi  bizottság

 

4.)    Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

5.)    Tájékoztató a település állategészségügyi helyzetéről

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        kerületi főállatorvos               

          Véleményező:                    ügyrendi bizottság

 

6.)    Egyebek


 

 

 

 

2010. június 24. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

3.)    Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    ügyrendi és pénzügyi  bizottságok

 

4.)    Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2009/2010. nevelési év feladatainak végrehajtásáról

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

5.)    Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2010/2011. nevelési évének előkészítéséről

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

6.)           Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének jóváhagyására

          Előterjesztő:                      polgármester                  

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    szociális és gyámügyi bizottság   

 

7.)    Egyebek

 


 

 

 

 

2010. szeptember 9. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2010/2011-es tanév előkészítéséről

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        fenntartó

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

3.)    Javaslat a 2010. évi belsőellenőrzésekről szóló jelentések megtárgyalására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    ügyrendi és pénzügyi  bizottságok

4.)    Egyebek

 

 

2010. szeptember 23. /csütörtök/ 1500 óra    Ünnepélyes cikluszáró ülés

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Választási ciklus értékelése

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

 


 

 

 

 

2010. október (választást követő 15. napon belül)                   Alakuló ülés

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója

2.)    Polgármester eskütétele

3.)    Alpolgármester választás

4.)    Alpolgármester eskütétele

5.)    Képviselők eskütétele

6.)    Bizottságok választása

7.)    Polgármesteri illetmény megállapítása

8.)    Alpolgármesteri illetmény/tiszteletdíj megállapítása

9.)    Egyebek

 

 


 

 

 

2010. október 28. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

3.)    Javaslat a önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    ügyrendi és pénzügyi  bizottságok

 

4.)    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint  a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008. (IV.25.) sz. rendelet felülvizsgálatára

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        intézményvezető

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

5.)    Javaslat az önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatási tervének előkészítésére

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

6.)    Javaslat az önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

7.)    A Főépítészi társulás beszámolója az elmúlt egy éves időszak tevékenységéről.

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

8.)    Egyebek


 

 

 

 

2010. november 18. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

3.)    Javaslat a önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi  bizottság

 

4.)    Tájékoztató a 2011. évi rendezvénytervről

 

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        művelődés-szervező

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

5.)    Egyebek

 

 


 

 

 

2010. december 9. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

          NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

 

          Előterjesztők:                    polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

 

2.)    Beszámoló a víz-, csatorna-, és hulladékkezelési közszolgáltatásokról

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        közszolgáltatók

          Véleményező:                    pénzügyi bizottság

 

3.)    Javaslat a közüzemi díjakat megállapító rendelet felülvizsgálatára, a közüzemi díjak mértékének módosítására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        közszolgáltatók

          Véleményező:                    valamennyi  bizottság

 

4.)    Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről

 

          Előterjesztő:                      jegyző

          Véleményező:                    valamennyi bizottság

 

5.)    Javaslat a az önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi  bizottság

 

6.)    Javaslat a 2011. évi képviselő-testületi ülések munkatervének elfogadására.

          Előterjesztő:                      polgármester

          Előkészítő:                        jegyző

          Véleményező:                    valamennyi  bizottság

 

7.)    Egyebek