Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

168/2010. /X. 14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterévé nyílt szavazással Tasi Pétert választotta meg.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző