Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 129/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településközpont tervezése során megtartott tervbemutatót követően megfogalmazott képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre tegyen javaslatot a településközponti tervhez kapcsolódó munkálatok ütemezésére és kérjen költségbecslést a tervezőktől.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző