Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

139/2010. /VIII. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19-i rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Kósa Erzsébet Anikó sk.

Gomba, 2010. augusztus 23.