Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     48/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.         Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Üllő Város Önkormányzata induljon a KMOP-2009-4.6.1/B. kódjelű „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása„ című pályázaton, melynek célja Üllőn a Kisfaludy tér 2393/2. hrsz. alatt egy 3 csoportos óvoda építése.Tekintettel arra, hogy az óvodai közoktatási feladatot Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és közoktatási feladatok ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás ( Székhelye: 2225 Üllő, Ócsai út 8. ) által fenntartott Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény csak Üllőn látja el, így Gomba Község Önkormányzata semminemű            anyagi kötelezettséget nem vállal a pályázat finanszírozásával és megvalósításával kapcsolatban.

 

                        Határidő:        azonnali

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző