Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

212/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi rendezvénytervre vonatkozó tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2011. évi rendezvénytervről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. december 9-én tartandó ülésre készítse elő jóváhagyásra a 2011. évi rendezvények megszervezésére vonatkozó pályázati felhívásokat.

3.      A képviselő-testület 2010. december 1-től a Faluház nyitvatartását keddtől péntekig 14 órától 19 óráig, szombaton 9 órától 12 óráig; a könyvtár nyitvatartását kedden 17 órától 19 óráig és szombaton 9 órától 12 óráig szabályozza.

4.      Felkéri a polgármestert, hogy Gomba Község közösségi színtereinek (Faluház: Gomba, Petőfi u. 11.; Civilház: Gomba, Kossuth 4/a) működési szabályzatában a nyitvatartási időt a határozatban foglaltaknak megfelelően jelenítse meg.

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző