Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     35/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző