Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  79/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a polgármesteri tájékoztatóban rögzített József Attila utca Arató házaspár utca sarkán lévő tűzcsap cseréjét és az előirányzat biztosítására vonatkozó döntését az  alábbiak szerint hozta meg:

 

1.         A képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítja a József Attila utca Arató házaspár utca sarkán lévő tűzcsap cseréjéhez szükséges 106.250,- Ft-os előirányzatot.

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges intézkedéseket a kiemelt előirányzatok módosítása érdekében tegye meg.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző