Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

     43/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazat mellett, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással elutasította azt a képviselői módosító indítványt, mely szerint a 001. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságának póttagjai közé Baranyi Tiborné ne kerüljön megválasztásra.

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző